กิจกรรมพลังใจอาสา โค้วยู่ฮะ

Last updated: Dec 30, 2019  |  290 จำนวนผู้เข้าชม  |  EVENT

กิจกรรมพลังใจอาสา โค้วยู่ฮะ

กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ " พลังใจอาสา "
ร่วมปรับปรุงพัฒนา วัดสุทธิมงคล
ณ บ้านโนนบ่อ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562