กิจกรรมพลังใจอาสา โค้วยู่ฮะ

Last updated: 2019-12-30  |  768 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมพลังใจอาสา โค้วยู่ฮะ

กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ " พลังใจอาสา "
ร่วมปรับปรุงพัฒนา วัดสุทธิมงคล
ณ บ้านโนนบ่อ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562