รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ                     
                      รถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อ