มั่นใจได้กับความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบในอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันHSA (Hill Start Assist)

Last updated: Mar 8, 2019  |  787 จำนวนผู้เข้าชม  |  สาระดีดี

มั่นใจได้กับความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบในอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันHSA (Hill Start Assist)

มั่นใจได้กับความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบในอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist) ลดการไหลของรถขณะออกตัวบนทางลาดชัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทางลาดชันขนาดไหนก็ปลอดภัย