จอดรถขวางทางเข้าออก ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 397

Last updated: 2019-03-08  |  762 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จอดรถขวางทางเข้าออก ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 397

จอดรถขวางทางเข้าออก ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 397

โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้นก่อนจะจอดรถควรสังเกตรอบข้างให้ดีก่อนว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ห้ามจอด หรือกีดขวางทางเข้าออกนะครับ