วิธีการดูแลทำความสะอาดสายเข็มขัดนิรภัย

Last updated: 2019-03-08  |  5028 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการดูแลทำความสะอาดสายเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยเป็นชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานของผู้ผลิตซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงจากอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการชนซึ่งมีผลโดยตรงต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัยให้มีสภาพสมบูรณ์ อยู่เสมอ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของตัวเข็มขัดนิรภัยเอง รวมถึงช่วยลดความรุนแรงของอันตรายต่างๆในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้วย