หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องขับรถเอง มาดูกันครับว่าจะทำยังไงให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

Last updated: 2019-03-08  |  568 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องขับรถเอง มาดูกันครับว่าจะทำยังไงให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

หากผู้สูงอายุจำเป็นต้องขับรถเอง มาดูกันครับว่าจะทำยังไงให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

1. ขับรถเวลาที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น เลือกขับในเวลากลางวันที่มองเห็นรถและทางได้อย่างชัดเจน หรือขับในเส้นทางที่คุ้นเคย

2. ไม่ไหวอย่าฝืน หากคุณป่วยหรือมีโรคที่ส่งผลต่อการขับรถได้ เช่น โรคที่เสี่ยงต่อการชัก ห้ามฝืนขับรถเป็นอันขาด

3. ตรวจเช็คสภาพสายตาและการได้ยินอย่างสม่ำเสมอ โรคทางสายตาที่มักมีในผู้สูงอายุ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน อาจทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน ควรระมัดระวัง