ภาคเหนือ


สาขาลำปาง
อ.เมือง จ.ลำปาง

บจ.โค้วยู่ฮะลำปาง สำนักงานใหญ่
65/1 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง 52100

ฝ่ายขาย (054) 231 600 ต่อ 109
ฝ่ายศูนย์บริการ (054) 231 681
สาขาเถิน
อ.เถิน จ.ลำปาง

บจ.โค้วยู่ฮะลำปาง สาขาเถิน
154 หมู่ที่ 7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน
จ.ลำปาง 52160

ฝ่ายขาย (054) 291 681 ต่อ 108
ฝ่ายศูนย์บริการ (054) 291 681 ต่อ 1