วิ่งการกุศล 60 ปีโค้ว มินิมาราธอน 2019

Last updated: Dec 11, 2019  |  1219 จำนวนผู้เข้าชม  |  EVENT

วิ่งการกุศล 60 ปีโค้ว มินิมาราธอน 2019

มาวิ่งชมวิวในเมืองกับโค้วย ู่ฮะสิคะ
ระยะทาง 4.6 Km


เปิดลงทะเบียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นี้

รายได้ค่าสมัครทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่ น เพื่อนำไปปรับปรุงห้องฉุกเฉ ิน

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.kowconnect.com/ kowrun/index.php


#KowRun2019
#Kowyoohah
#Kow60thAnniversary