ข้อปฏิบัติเมื่อจอดรถซ้อนคัน

Last updated: 2019-01-15  |  986 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อปฏิบัติเมื่อจอดรถซ้อนคัน

การวนหาที่จอดรถตามห้างสรรพ สินค้าหรือสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในใจกลางเมืองที่มี รถหนาแน่น บางครั้งการจอดรถแนวขวางหรื อซ้อนคันจึงเป็นเรื่องที่หล ีกเลี่ยงไม่ได้ และข้อปฏิบัติเมื่อต้องจอดร ถซ้อนคันมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1. จอดให้ขนาน 

2. ห้ามดึงเบรกมือ
3. เข้าเกียร์ N หรือเกียร์ว่างไว้เสมอ 
4. หมุนพวงมาลัย ตั้งล้อให้ตรง