ปรับพวงมาลัยอย่างไรให้ปลอดภัย ?

164 จำนวนผู้เข้าชม  |  สาระดีดี

ปรับพวงมาลัยอย่างไรให้ปลอดภัย ?
1.กดก้านปรับล็อกลงเพื่อปลดล็อกแกนพวงมาลัย
2.นั่งในท่านั่งขับรถที่ถูกต้อง จากนั้นให้เลื่อนพวงมาลัย ขึ้นและลงเพื่อเลือกตำแหน่งพวงมาลัยที่เหมาะสมที่สุด
3.ล็อกพวงมาลัยให้แน่นหนาในตำแหน่งที่ต้องการ โดยเลื่อนก้านปรับล็อกไปยังตำแหน่งล็อก

เมื่อปรับพวงมาลัยเรียบร้อยแล้ว ควรทดลองดึงพวงมาลัยขึ้นลงเพื่อตรวจสอบว่าพวงมาลัยล็อกเข้าที่อย่างแน่นหนาแล้วรึยังก่อนขับรถเพื่อความปลอดภัยครับ