เมื่อขับรถบนถนนที่เปียกหรือน้ำท่วม คุณควรจะ...?

Last updated: 2019-03-08  |  642 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อขับรถบนถนนที่เปียกหรือน้ำท่วม คุณควรจะ...?

เมื่อขับรถบนถนนที่เปียกหรือน้ำท่วม คุณควรจะ...
ขั้นที่ 1 : ขับรถช้าๆ เพื่อป้องกันการลื่นไถลของรถ

ขั้นที่ 2 : เหยียบแป้นเบรกอย่างนิ่มนวลหลายๆ ครั้ง เพื่อไล่น้ำออกจากเบรก