ถ่ายครบ เคลมง่ายด้วย 5 มุม อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว คือการถ่ายรูปเก็บไว้ทันที ซึ่งมุมที่ไม่ควรพลาดและควรถ่ายให้ครบ เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานใน การเคลม และการดำเนินการขั้นต่อไป มีดังนี้

Last updated: 2019-03-08  |  490 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถ่ายครบ เคลมง่ายด้วย 5 มุม อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว คือการถ่ายรูปเก็บไว้ทันที ซึ่งมุมที่ไม่ควรพลาดและควรถ่ายให้ครบ เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานใน การเคลม และการดำเนินการขั้นต่อไป มีดังนี้

ถ่ายครบ เคลมง่ายด้วย 5 มุม อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว คือการถ่ายรูปเก็บไว้ทันที ซึ่งมุมที่ไม่ควรพลาดและควรถ่ายให้ครบ เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานใน การเคลม และการดำเนินการขั้นต่อไป มีดังนี้
1.ถ่ายรอยชน – เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าซ่อมเคลม ที่ศูนย์บริการ หรืออู่รถยนต์
2.ถ่ายทะเบียนรถ – เพื่อป้องกันคู่กรณีขับชนแล้วหนี เลขทะเบียนรถ คือสิ่งสำคัญที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเรามีคู่กรณีอยู่จริง
3.ถ่ายมุมกว้าง/เหตุการณ์ – เพื่อเป็นหลักฐานในส่วนของสถานที่เกิดเหตุ และเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการขั้นถัดไป
4.ถ่ายสิ่งของที่เสียหาย – เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกค่าสินไหม ในส่วนของ ของที่เสียหาย จากคู่กรณี

5.ถ่ายที่บาดเจ็บ – เพื่อที่จะนำไว้ใช้เป็นหลักฐานในการเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการรักษาพยาบาล