รางวัลที่ 13 ของปีนี้ : บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน” จากกิจกรรมเพื่อสังคม “พลังดี...เปลี่ยนโลก”

Last updated: 2019-03-08  |  439 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รางวัลที่ 13 ของปีนี้ : บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน” จากกิจกรรมเพื่อสังคม “พลังดี...เปลี่ยนโลก”

รางวัลที่ 13 ของปีนี้ : บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน” จากกิจกรรมเพื่อสังคม “พลังดี...เปลี่ยนโลก” 

ของ Isuzu D-Max V-Cross Max 4X4 #Isuzu #Vcrossmax #4x4 #ไม่มีที่ใดที่พลังแห่งความดีไปไม่ถึง #พลังดีเปลี่ยนโลก