เพื่อนๆ ทราบหรือไม่ครับว่าการบีบแตรพร่ำเพรื่อก็โดนปรับได้นะครับ

Last updated: Mar 8, 2019  |  622 จำนวนผู้เข้าชม  |  สาระดีดี

เพื่อนๆ ทราบหรือไม่ครับว่าการบีบแตรพร่ำเพรื่อก็โดนปรับได้นะครับ

เพื่อนๆ ทราบหรือไม่ครับว่าการบีบแตรพร่ำเพรื่อก็โดนปรับได้นะครับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 14 การบีบแตรนั้นควรใช้เมื่อจำเป็น หรือใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ควรบีบยาวๆ หรือบีบซ้ำเกินจำเป็น มิฉะนั้นจะโดนโทษปรับ 500 บาท เชียวนะ