• ห้องโดยสารโทนเข้ม LAVA BLACK ขับเน้นอารมณ์สปอร์ต • ระบบความบันเทิงพร้อม Built-in Navigator และ Digital TV Tuner

Last updated: Mar 8, 2019  |  349 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

• ห้องโดยสารโทนเข้ม LAVA BLACK ขับเน้นอารมณ์สปอร์ต • ระบบความบันเทิงพร้อม Built-in Navigator และ Digital TV Tuner

• ห้องโดยสารโทนเข้ม LAVA BLACK ขับเน้นอารมณ์สปอร์ต
• ระบบความบันเทิงพร้อม Built-in Navigator และ Digital TV Tuner