Weekend นี้พามากราบนมัสการ...พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

Last updated: 2019-03-08  |  658 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Weekend นี้พามากราบนมัสการ...พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

Weekend นี้พามากราบนมัสการ...พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เรียกได้ว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพ เพียง 60 กิโลเมตร นอกจากนี้ในตอนเย็นก็จะมีตลาดนัดของกินทั้งของคาว ของหวาน เดินเลือกกันตามชอบพร้อมกับชมบรรยากาศองค์พระปฐมเจดีย์ยามค่ำคืน