Weekend นี้พามากราบนมัสการ...พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

Last updated: Mar 8, 2019  |  467 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

Weekend นี้พามากราบนมัสการ...พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

Weekend นี้พามากราบนมัสการ...พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่เรียกได้ว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพ เพียง 60 กิโลเมตร นอกจากนี้ในตอนเย็นก็จะมีตลาดนัดของกินทั้งของคาว ของหวาน เดินเลือกกันตามชอบพร้อมกับชมบรรยากาศองค์พระปฐมเจดีย์ยามค่ำคืน