แบตเตอรี่รถยนต์เป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเก็บไฟฟ้าของรถยนต์ จึงควรตรวจเช็กและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อครบตามกำหนด โดยแบตเตอรี่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

Last updated: 2019-03-08  |  429 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเก็บไฟฟ้าของรถยนต์ จึงควรตรวจเช็กและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อครบตามกำหนด โดยแบตเตอรี่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเก็บไฟฟ้าของรถยนต์ จึงควรตรวจเช็กและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อครบตามกำหนด โดยแบตเตอรี่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

• แบตเตอรี่เปียก เหมาะกับผู้ที่ดูแลและใช้รถเป็นประจำเพราะต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ 

• แบตเตอรี่กึ่งแห้ง ถูกออกแบบมาให้มีการสูญเสียน้ำกลั่นน้อย แต่ก็ต้องเติมน้ำกลั่นบ้าง

• แบตเตอรี่แบบแห้ง ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น ใช้ง่ายไม่ต้องดูแลรักษา