สงสัยกันหรือไม่ว่าสีของป้ายทะเบียนรถแต่ละคันมีสีที่แตกต่างกัน

Last updated: 2019-03-08  |  879 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สงสัยกันหรือไม่ว่าสีของป้ายทะเบียนรถแต่ละคันมีสีที่แตกต่างกัน

สงสัยกันหรือไม่ว่าสีของป้ายทะเบียนรถแต่ละคันมีสีที่แตกต่างกัน วันนี้จะอธิบายว่าแต่ละสีของป้ายทะเบียนมีความหมายอย่างไร 

• ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีดำ เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนั่งได้ไม่เกิน 7 ที่ นั่ง 

• ป้ายทะเบียนรถมีพื้นสีขาวสะท้อนแสง แต่ตัวหนังสือสีน้ำเงิน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล มีที่นั่ง มากกว่า 7 ที่นั่ง

• ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียวเป็นป้ายทะเบียนของรถบรรทุกส่วน บุคคล

• ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีแดงเป็นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์รับจ้างที่ วิ่งระหว่างจังหวัด

• ป้ายทะเบียนรถสีเขียวสะท้อนแสงตัวอักษรเป็นสีขาวหรือดำ เป็นป้ายทะเบียนรถสำหรับรถ บริการธุรกิจ รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า

• ป้ายทะเบียนรถเป็นสีฟ้า ไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขาว เป็นป้ายทะเบียนรถสำหรับ

รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต