วิธีการถนอมเกียร์รถยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งาน 

Last updated: 2019-03-08  |  438 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการถนอมเกียร์รถยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งาน 

วิธีการถนอมเกียร์รถยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งาน 

• ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันปีละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย ทุกๆ 20,000-30,000 กม.

• ไม่ควรโยกตำแหน่งเกียร์บ่อย หรือเชนเกียร์บ่อย 

• ช่วงติดไฟแดงสั้นๆ ควรหลีกเลี่ยงกันเปลี่ยนไปเกียร์ N แต่หากเป็นการติดระยะยาวแนะนำให้ ใช้เกียร์ N ได้

• ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์เร็วเกินไปในขณะที่รถยังหยุดไม่สนิท

• ไม่ควรลากเกียร์มากเกินไป