ช่วงเวลาที่ถนนลื่นที่สุด คือ ช่วง 10-15 นาที หลังฝนตก เนื่องจากฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นถนนจะเปลี่ยนสภาพเป็นโคลนเคลือบบนผิวถนน แต่หากฝนตกเป็นเวลานาน จนมีน้ำขังบนถนนก็อาจจะเสี่ยงต่อการเหินน้ำเช่นกัน

Last updated: Mar 8, 2019  |  188 จำนวนผู้เข้าชม  |  สาระดีดี

ช่วงเวลาที่ถนนลื่นที่สุด คือ ช่วง 10-15 นาที หลังฝนตก เนื่องจากฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นถนนจะเปลี่ยนสภาพเป็นโคลนเคลือบบนผิวถนน แต่หากฝนตกเป็นเวลานาน จนมีน้ำขังบนถนนก็อาจจะเสี่ยงต่อการเหินน้ำเช่นกัน

ช่วงเวลาที่ถนนลื่นที่สุด คือ ช่วง 10-15 นาที หลังฝนตก เนื่องจากฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นถนนจะเปลี่ยนสภาพเป็นโคลนเคลือบบนผิวถนน แต่หากฝนตกเป็นเวลานาน จนมีน้ำขังบนถนนก็อาจจะเสี่ยงต่อการเหินน้ำเช่นกัน